Welkom bij Talboom Milieu

Jan Talboom Senior start in 1946 als onafhankelijke landmeter. In 1969 richt hij Studiebureau Talboom op. Zoon Jan Louis stapt vervolgens in 1974, na zijn studies Ingenieur-Architectuur, officieel mee in de zaak. In 2003 richt Jan Louis Ecotal nv op dat in 2009 overgaat in Talboom Milieu. Inmiddels maakt ook Jan Filip al vele jaren deel uit van de directie. Hij vormt samen met zijn vader en de medewerkers een hecht team dat garant staat voor inzet, kwaliteit en expertise.

Als familiebedrijf zijn wij ervan overtuigd dat een gezond en kwalitatief bedrijf enkel mogelijk is wanneer de mensen centraal staan. Dit houdt in dat wij de nadruk leggen op kwaliteit door sterk te investeren in o.a. opleidingen maar vooral ook door onze mensen kansen te bieden en creatief denken te stimuleren. Door steeds onze focus op teamspirit, kennis en kwaliteit te behouden zijn wij terecht trots op onze werknemers en de sterke groei die ons bedrijf de laatste jaren heeft gerealiseerd.

Onze consulenten staan steeds klaar met hun expertise om u bij te staan in uw projecten. Neem alvast een kijkje op onze website en voel u vrij om ons te contacteren mocht u specifieke vragen hebben.


Bodemonderzoek en saneringen

TALBOOM Milieu is meer dan 20 jaar erkend als bodemsaneringsdeskundige type II. Wij zijn bevoegd om alle studies met betrekking tot bodemverontreiniging uit te voeren. Hierdoor hebben onze projectleiders een ruime ervaring met opdrachten in het kader van het bodemdecreet. Dit behelst het opmaken van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, het opstellen van bodemsaneringsprojecten, het voorbereiden en begeleiden van saneringen, de rapportage en de milieukundige begeleiding in het kader van grondverzet, alsook de rapportage in het kader van milieuhygiënisch onderzoek van baggerspecie. Lees meer.

Sloopopvolgingsplannen (Tracimat)

Talboom Milieu is erkend als Tracimat deskundige. Dit houdt in dat Talboom Milieu bevoegd is om een sloopopvolgingsplan (SOP) op te stellen. In een SOP wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.
Lees meer.

Milieucoördinatie, Milieu-advies en Milieuvergunningsaanvragen

De milieuwetgeving is een complexe en snel veranderende materie. Onze medewerkers zijn steeds op de hoogte van de laatste veranderingen. Zo zijn wij in staat om u te adviseren om uw bedrijfsvoering af te stemmen op de vigerende wetgeving.
Wij hebben een ruime ervaring met het verlenen van milieu-advies en het uitvoeren van milieu-audits. Wij zijn ook gespecialiseerd in het opstellen van milieuvergunningsaanvragen en het uitvoeren van externe milieucoördinatie. Daarnaast geven wij gespecialiseerd advies over afvalwaterzuivering voor zowel de industriële sectoren als de publieke sector. Wij kennen onze weg in het doolhof van reglementen, heffingen en subsidies, en de administratie die daarmee gepaard gaat.
Lees meer.

Geothermie en energie

Sinds een tiental jaren koestert Talboom Milieu de ambitie om zijn kennis van de bodem en de ondergrond ook in te zetten en uit te breiden naar energie-gerelateerde projecten. In deze huidige tijden waarin omwille van de klimaatveranderingen en schaarste aan natuurlijke grondstoffen de druk op hernieuwbare energievormen steeds vergroot, wil Talboom binnen zijn domein ook zijn bijdrage leveren. Lees meer.

Contacteer ons